Kontakty

SLOVBOHEMIA-SK, s.r.o.

Družstevná 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
Mobil: +421 905 346724
slovbohemia@slovbohemia.sk